!!! BİR YAZARIN WEB SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN !!!
 
 

Ana Sayfa

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Forum

Saklı sayfalar

Anketler

Bize Yardım Edin

 

REHBERLİK

Matematik Nedir?

Matematik Korkusu

Matematik neye yarar?

Matematik Karikatürler

Sınav Kaygısı

Kitap Okumanın Yararları

Ders Çalışma Programları

SBS Puan Hesaplama

Online Deneme Sınavı

Çarpım Tablosu

Bunları Biliyor Musunuz?

 

ÜNLÜLER

Ali KUŞÇU

Cahit ARF

Kurt GÖDEL

   
 

Zirve Matematik

Mantık

MANTIK

Önermeler

Bir önerme doğru hüküm bildiriyorsa 1 veya D, yanlış hüküm bildiriyorsa 0 veya Y ile gösterilir.Doğruluk değerleri dendiğinde 0 ve 1 alırız.

Bir p önermesi için iki farklı doğruluk durumu vardır.

p doğru olabilir,p yanlış olabilir.

p

 

p

D

 

1

Y

 

0

p ve q önermeleri için 4 farklı doğruluk durumu vardır.

p

q

1

1

1

0

0

1

0

0

p, q, r önermeleri için 8 farklı doğruluk durumu vardır.

p

q

r

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

4 önerme için 16 farklı doğruluk durumu vardır.

Demekki n farklı önerme için 2n tane doğruluk durumu vardır.

Önerme sayısı 1 ise 21=2

Önerme sayısı 2 ise 22=2.2=4

Önerme sayısı 3 ise 23=2.2.2=8

Önerme sayısı 4 ise 24=2.2.2.2=16

Şeklinde devam eder.

Denk Önermeler:

Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir. p≡q ile gösterilir.

Bir önermenin olumsuzuna önermenin değili denir. p’ gösterilir.

p≡1 iken p’≡0

p=0 iken p’≡1

Bir önermenin değilinin değili kendisidir.

p≡1 p’≡0 (p’)’≡1 olur.

Bileşik Önermeler

Önermeler birleştirilirken bağlaçlar kullanılır.

p,q önermeleri veya bağlacı ile birleştirilirse p veya q yani pvq olur. Veya’lar doğrulardan yanadır.

p

q

pvq

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

p,q önermeleri ve bağlacı ile birleştirilirse p ve q yani p Λ q olur. Ve’ler yanlışlardan yanadır.

p

q

p Λ q

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

De Morgan Kuralları:

(pvq)’ ≡ p’ Λ q’

(p Λ q)’ ≡ p’ v q’

Bu denklikleri bu adam bulduğu için ismini vermiştir.

p,q önermeleri ise bağlacı ile birleştirilirse p ise q yani p => q olur.Burada ikinci önermeye bağlı sonuç çıkıyor.Bu bileşik önermeye koşullu önerme denir. p => q önermesinin karşıtı q => p dir. p => q önermesinin tersi p’ => q’ dür. p => q önermesinin karşıt tersi q’ => p’ dür.

p

q

p =>q

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

 

p,q önermeleri ancak ve ancak bağlacı ile birleştirilirse p ancak ve ancak q yani p <=> q olur.

p

q

p <=>q

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Herhangi iki p ve q önermeleri için p <=> q≡1 olduğunda bu bileşik önermeye çift gerektirme denir.

Doğruluk değeri daima 1 olan önermelere totoloji denir.

Doğruluk değeri daima 0 olan önermelere çelişki denir.

Açık Önermeler

İçinde en az bir değişken bulunduran ve bu değişkenin aldığı değerlere göre doğru yada yanlış hüküm bildiren önermelere açık önerme denir.

Değişkenin açık önermeyi doğrulayan değerlerinin kümesine,açık önermenin doğruluk kümesi denir.

Açık önerme

Doğruluk kümesi

p(x): x<4 , xϵN

D={0,1,2,3}

p(x): x2<13 , xϵZ

D={-3,-2,-1,0,1,2,3}

 

Bazı” niceleyicisi Ǝ sembolü ile gösterilir.En az bir anlamına gelir.

Her” niceleyicisi ɏ sembolü ile gösterilir.Bu niceleyiciye evrensel niceleyici denir.

Bazı niceleyicisinin olumsuzu her niceleyicisi, her niceleyicisinin olumsuzu bazı niceleyicisidir.

P(x): “Her şubat ayı 28 gündür.”

P’(x): “Bazı şubat ayları 28 gün değildir.”

Q(x): “Her insan mavi gözlü değildir.”

Q’(x): “Bazı insanlar mavi gözlüdür.”

R(x): “Her balık denizde yaşamaz.”

R’(x): “Bazı balıklar denizde yaşar.”

S(x): “Bazı hayvanlar evcildir.”

S’(x): “Her hayvan evcil değildir.”

İspat Yöntemleri

p: “Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.”

q: “Farklı iki noktadan yalnız ve yalnız bir doğru geçer.”

r: “Uzayda doğrusal olmayan üç noktadan yalnız ve yalnız bir düzlem geçer.”

s: “Uzayda kesişen iki düzlemin ara kesiti bir doğrudur.”

p,q,r,s önermeleri aksiyomdur.Aksiyom, doğruluğu ispat etmeye gerek duyulmadan kabul edilen önermelerdir.

Doğruluğunu göstermek zorunda olduğumuz önermelere teorem denir.Bir teorem hipotez ve hükümden oluşur.

p=>q teoreminde p’ye hipotez(varsayım), q’yada hüküm(yargı) denir.

p: “Bir ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derecedir.”

Hipotez: ABC üçgendir.

Hüküm: İç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir.

Örnek:

Teorem: “İki çift sayının çarpımı yine bir çift sayıdır.”

Hipotez: a ve b iki çift sayıdır.

Hüküm: Çarpımları daima çift sayıdır.

İspat: a bir çift sayı ise a=2n olacak şekilde bir n doğal sayısı vardır. b bir çift sayı ise b=2m olacak şekilde bir m doğal sayısı vardır.

a.b=2n.2m=2.2nm=2.(2nm)=2k

2nm=k olacak şekilde bir k doğal sayısı vardır.Bu durumda iki çift sayının çarpımı yine bir çift sayıdır.

Örnek: [p'Λ(qvr')]≡0 ise p,q,r önermelerinin doğruluk değerleri nedir?

p

p’

q

r

r’

[p’Λ(qvr’)]

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

Örnek: [(1v0)’v(0’Λ1)’]v1=?

Ne demiştik VEYA’lar doğrulardan yanadır,VE’ler yanlışlardan yanadır.

Önce parantez içlerini ayrı ayrı yapıyoruz.

(1v0)’=1’=0

(0’Λ1)’=(1Λ1)’=1’=0

[0v0]=0

Parantezler bittikten sonra dıştakini dahil ederek sonuca ulaşıyoruz.

0v1=1

Örnek: [pv(pΛq)’]≡1 ise p,q önermelerinin doğruluk değerleri nedir?

p

q

pΛq

(pΛq)’

pv(pΛq)’

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

Örnek: [qΛ(pΛq’)]≡0 ise p,q önermelerinin doğruluk değerleri nedir?

p

q

q’

pΛq’

qΛ(pΛq’)

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

 

Bugün 6 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!

 

 

KONULAR

6.Sınıf Matematik Konuları

7.Sınıf Matematik Konu Başlıkları

8.Sınıf Matematik Konu Başlıkları

Doğru Parçası Paradoksu

Matematiği Görselleştirme ve The Geometer's Sketchpad

Aritmetiğin Hataları

Depremin Matematiği

Collatz Teoremi

Matematik Ders Videoları

Kümeler

Geometrik Cisimlerin Alanları

Ebob-Ekok

Kareköklü Sayılar

Sayı Örüntüleri

Tam Sayılar

Ölçüler

Öteleme Ve Süsleme

Üstlü Sayılar

Cebirsel İfadeler

Olasılık

Üçgenler

Asal Sayıların Dağılımı Teorem Haline Getirilmiş

Pi Sayısının Tarihçesi

Oran Ve Orantı

Fraktallar

Altın Oran

Matematikte Sağdan Sola Okuma

Eşitsizlikler

Grafikler

Standart Sapma

 

SINAVLAR

SBS Rehberlik

SBS Soru Tahminleri

2009 Matematik Sbs Soruları

2008 Matematik Sbs Soruları

ÖDEVLERDE YARDIM

İlköğretim Okulları Matematik Performans Görevi ile Proje Ödevi Konuları ve Taslakları

Matemetik Nerede?

 

TESTLER

Sağ Ve Sol Beyin Testi

 

ARŞİV

Matematik

Türkçe

 
 
----------------
matematikCafe

 

 

 

DetayToplist Hit Kazan
 
 
   

Hazırlayan: www.zhsahin.com

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol