!!! BİR YAZARIN WEB SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN !!!
 
 

Ana Sayfa

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Forum

Saklı sayfalar

Anketler

Bize Yardım Edin

 

REHBERLİK

Matematik Nedir?

Matematik Korkusu

Matematik neye yarar?

Matematik Karikatürler

Sınav Kaygısı

Kitap Okumanın Yararları

Ders Çalışma Programları

SBS Puan Hesaplama

Online Deneme Sınavı

Çarpım Tablosu

Bunları Biliyor Musunuz?

 

ÜNLÜLER

Ali KUŞÇU

Cahit ARF

Kurt GÖDEL

   
 

Zirve Matematik

İlköğretim Okulları Matematik Performans Görevi ile Proje Ödevi Konuları ve Taslakları

2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Okulları Matematik Performans Görevi ile Proje Ödevi Konuları ve Taslakları

(EK-5)
               PERFORMANS GÖREVİ TASLAĞI
 

İÇERİK

 
 
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
 
   Kümeler
 
 
 
 
    6
Akıl yürütme
İlişkilendirme
İletişim
 
     2 hafta
 
Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

Sevgili öğrenciler,

 
Bu görevde sizlerden:
1) Bir kümeyi modellerle belirlemeniz,
2) Kümelerle birleşim, kesişim, fark işlemlerini modelleriyle açıklamanız,
3) Şema ve sembol kullanarak göstermeniz beklenmektedir.
 

 

 

YÖNERGE: Performans görevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
1) Bireysel çalışma olarak hazırlayınız.
2) Çalışma taslağı oluşturunuz.
3) Kesişim, birleşim ve fark işlemlerinin nasıl olduğu hatırlanır.
4) Kümeler belirlenir, istenilen işlemler şema üzerine aktarılır ve sembolleri yazılır.
5) Ödevinizi renkli kalemler kullanarak karton üzerine yapabilirsiniz.
6) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
7) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
8) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

PUANLAMA ANAHTARI

 
ÖLÇÜTLER
PERFORMANS DÜZEYİ
 
Çok iyi (3)
Orta (2)
Geliştirilmeli (1)
İÇERİK YETERLİĞİ
 
 
 
GÖRÜNÜŞ
 
 
 
VERİLERİ DÜZENLEME
 
 
 
KAYNAKLARDAN YARARLANMA
 
 
 
ARAŞTIRMA YAPMA
 
 
 
RAPORLAŞTIRMA
 
 
 
                                                                          TOPLAM :

 

 
Özel Değerlendirme: Değerlendirme ölçütlerinin her biri için öğrencilerin durumları dikkate alınmalıdır.Ölçütlerde yetersizliği olan öğrencilere,ilgili becerilerini geliştirmede yardımcı olunur.
Genel Değerlendirme: Bu çalışmada öğrenciler en fazla 6x3 = 18 puan alabilirler.Öğrencilerin aldığı puanların 18 üzerinden yüzdesi hesaplanır.Önemli olan öğrencileri ‘ üst düzeye’ çıkaracak önlemleri almaktır.
 
          Fatih KARA
    Matematik Öğretmeni
                                          (EK-5)
               PERFORMANS GÖREVİ TASLAĞI
 

İÇERİK

 
 
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi
 
    7
Akıl yürütme
İlişkilendirme
İletişim
 
     1 hafta
 
Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

Sevgili öğrenciler,

 
Bu görevde sizlerden:
1) Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemini açıklamanız,
2) Tam sayılarda çarpma ve bölme işleminin özelliklerini yazmanız,
3) Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemi ile ilgili örnekler çözmeniz beklenmektedir.

 

 

YÖNERGE: Performans görevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
1) Bireysel çalışma olarak hazırlayınız.
2) Çalışma taslağı oluşturunuz.
3) Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemleri konusunu iyi bir şekilde öğreniniz.
4) Önce çarpma işleminden başlayarak kurallarını verip uygun örneklerle açıklayınız.
5) Çarpma işleminin özelliklerini yazıp örnekler veriniz.
6) Bir tam sayının kuvvetinin alınışını izah edip örneklendiriniz.
7) Bölme işleminin kurallarını verip uygun örneklerle açıklayınız.
8) Bölme işleminin özelliklerini yazıp örnekler veriniz.
6) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
7) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
8) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

PUANLAMA ANAHTARI

 
ÖLÇÜTLER
PERFORMANS DÜZEYİ
 
Çok iyi (3)
Orta (2)
Geliştirilmeli (1)
İÇERİK YETERLİĞİ
 
 
 
GÖRÜNÜŞ
 
 
 
VERİLERİ DÜZENLEME
 
 
 
KAYNAKLARDAN YARARLANMA
 
 
 
ARAŞTIRMA YAPMA
 
 
 
RAPORLAŞTIRMA
 
 
 
                                                                          TOPLAM :

 

 
Özel Değerlendirme: Değerlendirme ölçütlerinin her biri için öğrencilerin durumları dikkate alınmalıdır.Yetersizliği olan öğrencilere,ilgili becerilerini geliştirmede yardımcı olunur.
Genel Değerlendirme: Bu çalışmada öğrenciler en fazla 6x3 = 18 puan alabilirler.Öğrencilerin aldığı puanların 18 üzerinden yüzdesi hesaplanır.Önemli olan öğrencileri ‘ üst düzeye’ çıkaracak önlemleri almaktır.                                 
                                             Fatih KARA
                                      Matematik Öğretmeni

                                          (EK-5)
               PERFORMANS GÖREVİ TASLAĞI
 

İÇERİK

 
 
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Kareköklü Sayılarda İşlemler
 
    8
Akıl yürütme
İlişkilendirme
İletişim
 
     3 hafta
 
Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

Sevgili öğrenciler,

 
Bu görevde sizlerden:
1) Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini açıklayıp yapabilmeniz,
2) Kareköklü sayılarda çarpma işlemini açıklayıp yapabilmeniz,
3) Kareköklü sayılarda bölme işlemini açıklayıp yapabilmeniz beklenmektedir.

 

 

YÖNERGE: Performans görevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
1) Bireysel çalışma olarak hazırlayınız.
2) Çalışma taslağı oluşturunuz.
3) Kareköklü sayılarda işlemler yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreniniz.
4) Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini açıklayıp,10 tane çözümlü örnek yapınız
5) Kareköklü sayılarda çarpma işlemini açıklayıp,10 tane çözümlü örnek soru oluşturunuz.
6) Kareköklü sayılarda bölme işlemini açıklayıp,10 tane çözümlü örnek soru hazırlayınız.
7) Kareköklü sayılarda işlemlerin hepsini içeren karışık 10 tane çözümlü örnek oluşturunuz.
8) Ödevinizi önce açıklama,altında soru,altında çözümü olacak şekilde hazırlayınız.
6) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
7) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
8) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

PUANLAMA ANAHTARI

 
ÖLÇÜTLER
PERFORMANS DÜZEYİ
 
Çok iyi (3)
Orta (2)
Geliştirilmeli (1)
İÇERİK YETERLİĞİ
 
 
 
GÖRÜNÜŞ
 
 
 
VERİLERİ DÜZENLEME
 
 
 
KAYNAKLARDAN YARARLANMA
 
 
 
ARAŞTIRMA YAPMA
 
 
 
RAPORLAŞTIRMA
 
 
 
                                                                          TOPLAM :

 

 
Özel Değerlendirme: Değerlendirme ölçütlerinin her biri için öğrencilerin durumları dikkate alınmalıdır.Yetersizliği olan öğrencilere,ilgili becerilerini geliştirmede yardımcı olunur.
Genel Değerlendirme: Bu çalışmada öğrenciler en fazla 6x3 = 18 puan alabilirler.Öğrencilerin aldığı puanların 18 üzerinden yüzdesi hesaplanır.Önemli olan öğrencileri ‘ üst düzeye’ çıkaracak önlemleri almaktır.                                 
                                                                                                                                    Fatih KARA
   Matematik Öğretmeni

(EK-4)
                                PROJE TASLAĞI                                                                               

İÇERİK

 
 
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
 
   İstatistik
 
 
    6
Akıl yürütme
İlişkilendirme
İletişim
 
     2 ay
 
Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

Sevgili öğrenciler,

 
Sınıf İstatistikleri: Okulumuzun 6-7-8. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde, kız ve erkek öğrenci sayıları, tuttukları takım, en sevdikleri ders, hangi mesleği seçmek istedikleri belirlenecek.
Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan problemle ilgili olarak tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesive bunları hazırlayarak sunmanız beklenmektedir.

 

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
1) Grup çalışması olarak hazırlayınız.
2) Çalışma taslağı oluşturunuz.
3) Her sınıftaki öğrenci sayısını bulunuz.
4) Her sınıftaki öğrencilerin; tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerini çetele tutarak kaydediniz.
5) Önce her sınıftaki kız ve erkek öğrencileri belirten grafiği çiziniz.
6) 6-A dan başlamak üzere her sınıf için;
-En çok tutulan takımların belirtildiği tablo ve grafiği
-En çok sevilen derslerin belirtildiği tablo ve grafiği
-Seçtikleri mesleklerin belirtildiği tablo ve grafiği ayrıntılı ve renkli kalemlerle çiziniz.
7) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
8) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
9) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 
DEĞERLENDİRME

PUANLAMA ANAHTARI

 
ÖLÇÜTLER
PERFORMANS DÜZEYİ
 
Çok iyi (3)
Orta (2)
Geliştirilmeli (1)
İÇERİK YETERLİĞİ
 
 
 
GÖRÜNÜŞ
 
 
 
VERİLERİ DÜZENLEME
 
 
 
KAYNAKLARDAN YARARLANMA
 
 
 
ARAŞTIRMA YAPMA
 
 
 
RAPORLAŞTIRMA
 
 
 
                                                                          TOPLAM :

 

 
 
(EK-4)
                                PROJE TASLAĞI                                                                               

İÇERİK

 
 
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
 
   Üçgenler ve Dörtgenler
 
 
    7
Akıl yürütme
İlişkilendirme
İletişim
 
     3 ay
 
Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

Sevgili öğrenciler,

 
Üçgen ve dörtgen çeşitleri belirlenecek.
Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan problemle ilgili olarak üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile (çıta) pano üzerinde hazırlanması ve bunları sunmanız beklenmektedir.

 

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
1) Grup çalışması olarak hazırlayınız.
2) Çalışma taslağı oluşturunuz.
3) Üçgen ve dörtgen çeşitlerini araştırıp özelliklerini iyi bir şekilde öğreniniz.
4) Kalın bir mukavva veya kontaplak temin ediniz.
5) Çubukları mukavva veya kontaplak üzerine üçgen ve dörtgen şekillerini temsil edecek şekilde yapıştırınız.
6) Her şeklin altına özelliklerini alan ve çevresinin bulunuşunu açıklayınız.
7) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
8) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
9) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 
DEĞERLENDİRME

PUANLAMA ANAHTARI

 
ÖLÇÜTLER
PERFORMANS DÜZEYİ
 
Çok iyi (3)
Orta (2)
Geliştirilmeli (1)
İÇERİK YETERLİĞİ
 
 
 
GÖRÜNÜŞ
 
 
 
VERİLERİ DÜZENLEME
 
 
 
KAYNAKLARDAN YARARLANMA
 
 
 
ARAŞTIRMA YAPMA
 
 
 
RAPORLAŞTIRMA
 
 
 
                                                                          TOPLAM :

 

 
 
(EK-4)
                                PROJE TASLAĞI                                                                               

İÇERİK

 
 
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
 
   Geometrik Cisimler
 
 
    8
Akıl yürütme
İlişkilendirme
İletişim
 
     4 ay
 
Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

Sevgili öğrenciler,

 
Düzgün geometrik cisimler (Prizmalar,piramitler, küre…) hakkında bilgi edinilecek.
Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan problemle ilgili olarak düzgün geometrik cisimlerin kapalı maketlerinin hazırlanması ve bunları sunmanız beklenmektedir.

 

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
1) Grup çalışması olarak hazırlayınız.
2) Çalışma taslağı oluşturunuz.
3) Açık ve kapalı şekillerini çizip özelliklerini maddeler halinde yazınız.
4) Alan ve hacimlerinin nasıl bulunacağına dair formülleri yazıp örnekler çözünüz.
5) Cisimlerin maketlerini aynı tabanlı prizma ve piramitlerin taban uzunlukları aynı olmak koşulu ile kartonla hazırlayınız.
6) Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
7) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
8) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
9) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 
DEĞERLENDİRME

PUANLAMA ANAHTARI

 
ÖLÇÜTLER
PERFORMANS DÜZEYİ
 
Çok iyi (3)
Orta (2)
Geliştirilmeli (1)
İÇERİK YETERLİĞİ
 
 
 
GÖRÜNÜŞ
 
 
 
VERİLERİ DÜZENLEME
 
 
 
KAYNAKLARDAN YARARLANMA
 
 
 
ARAŞTIRMA YAPMA
 
 
 
RAPORLAŞTIRMA
 
 
 
                                                                          TOPLAM :

 

 
Öğrencilerimin Hazırlamış Oldukları Performans ve Proje Ödevleri


 
PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
 
   Öğrencinin                                         Projenin veya Performansın Adı: …………………………………………………….
Adı ve soyadı:……………………………………………..
Sınıfı, numarası:…………….………….
Açıklama: Verilen ifadelerle ilgili olarak öğrencinin durumunu en iyi ifade eden kutucuğun içine (X) işareti koyalım.
 
DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
DERECELER
   İyi
   (3)
Orta (2)
Zayıf (1)
Proje veya Performans Hazırlama Süreci
1.
Projenin amacını belirleme
 
 
 
2.
Projeye uygun çalışma planı yapma
 
 
 
3.
Grup içinde görev dağılımı yapma
 
 
 
4.
İhtiyaçları belirleme
 
 
 
5.
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
 
 
 
6.
Projeyi plana göre gerçekleştirme
 
 
 
Projenin veya Performansın İçeriği
1.
Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma
 
 
 
2.
Bilgilerin doğruluğu
 
 
 
3.
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
 
 
 
4.
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
 
 
 
5.
Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
 
 
 
6.
Kritik düşünme becerisi gösterme
 
 
 
7.
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
 
 
 
Projenin veya Performansın Sunumu
1.
Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma
 
 
 
2.
Sorulara cevap verebilme
 
 
 
3-
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
 
 
 
4.
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
 
 
 
5.
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
 
 
 
6.
Verilen sürede sunuyu yapma
 
 
 
7.
Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma
 
 
 
8.
Severek sunu yapma
 
 
 
                                           TOPLAM
 
 
 
 
 
YORUMLAR:
………………………………………………………………
Değerlendirme Ölçeği
Öğrencinin performansını, aldığı puanların ortalamasını aşağıdaki ölçütlerle karşılaştırarak değerlendirebiliriz.
 
3   - 2,34
Öğrencinin performansı iyi
2,33 - 1,68
Öğrencinin performansı orta düzeyde
1,67   -   1
Öğrencinin performansı zayıf

 
6.SINIF PERFORMANS KONULARI
1. Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )
2. Matematik ile ilgili kısaltma ve sembollerin olduğu bir tablo hazırlama
3. Atatürk ve Matematik panosu hazırlama
4. Prizma maketleri hazırlama ( Dikdörtgenler prizması,Küp,Kare dik prizma..)
5. Bölünebilme kurallarını tanıtan broşür hazırlama
6. Düzlemsel geometrik şekillerin çevre hesaplamaları
7. Üç gömlek ve dört pantolonun kaç farklı şekilde giyinilebilir? olduğunu gösteren bir pano hazırlama
8. Kümelerin gösterimi ile ilgili pano hazırlama
9. Kümelerde birleşim-kesişim işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama
10. Kümelerde fark ve tümleme işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama
11. Verilen bir konu ile ilgili anket hazırlama, veri toplama ve grafik ile yorumlama sunumu hazırlama
12. Günlük yaşantımızda kullandığımız ve eskiden kullanılan ölçü aletleri ve birimleri hakkında bilgi toplama ve karşılaştırma
13. Bir torbada 20 farklı renkteki kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi
14. Ondalık kesirlerde dört işlemi modelleyerek gösterme.
15. Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama
16. El iş kâğıtlarını kullanarak Örüntü ve süsleme örnekleri hazırlama
17. Matematik bulmacası hazırlama
18. Matematik dergisi hazırlama
 
 
7.SINIF PERFORMANS KONULARI
 
1.    Eşlik ve benzerliği tanıtan bir tablo hazırlama
2.    Cebirsel ifadeleri modelleyerek gösterme
3.    Örüntü-süsleme örnekleri hazırlama
4.    Rasyonel sayıları modelleyerek gösterme
5.    Rasyonel sayılar ile ilgili sorular hazırlayarak çarkıfelek oluşturma
6.    Matematiğe yön verenler hakkında bilgi toplama
7.    Oran-orantının özellikleri hakkında problem çözümleri
8.    Koordinat sistemi( Rene Descardes) ile ilgili pano hazırlama
9.    Matematik dergisi hazırlama
10.Beş tane bankanın faiz oranlarını araştırarak uygun problem çözme
11. Çember ve açıları gösteren bir sunu hazırlama
12. Daire ve daire dilimi alanları hakkında soru hazırlama
13. Silindirin açık ve kapalı şeklini gösteren ve özelliklerini tanıtan maket hazırlama
14. Bir torbada 1 den 21’e kadar sayıların yazıldığı kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi
15. Beşgen, Altıgen ve yedigenin iç açıları, dış açıları, köşegen sayısını gösteren pano hazırlama
16.Parelel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların tanıtımı gösteren bir tablo sunumu hazırlama
17.Ailenizin boy ve kilo ölçülerini belirleyerek, uygun grafikte gösterme
18. Matematik dergisi hazırlama
19.Simetriye günlük yaşamdan örnekler vererek noktaya ve doğruya göre simetriği slayt şeklinde hazırlama.
20.Tam sayılarda dört işlem ve kuvvetini içeren sorular hazırlama.
21          . Matematik bulmacası hazırlama
 
8.SINIF PERFORMANS KONULARI
 
1.    Matematik bulmacası hazırlama
2.    Fraktalar ile ilgili slayt gösterimi hazırlama
3.    Pisagor bağıntısını modelleme
4.    Fibonacci sayılarını araştırma
5.    Histogram oluşturma
6.    Piramit maketi hazırlayarak, özelliklerini belirtiniz
7.    Matematik dergisi hazırlama
8.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama
9.    4,5,6 basamaklı tam kare sayıların karekökünü alma örnekleri
10.Kareköklü sayılarda işlemleri gösteren bir sunu hazırlama     
11.Bilimsel gösterim örnekleri
12.Prizmaların açık ve kapalı şeklini ve özelliklerini gösteren pano hazırlama
13.Üslü sayılarda özellikleri gösterme
14.Perspektif çizimlerini gösteren bir sunum hazırlama
15.Permütasyon ve Kombinasyonun farkını gösteren sorular çözme
16.Olasılık çeşitlerine örnekler verme
17.Birim küplerle çeşitli şekiller hazırlayarak, farklı yönlerden görünümlerini çizme
18.Çarpanlara ayırmada modelleme yapma ve modellenen bir işleme açıklama
19. 300,45°,60° lik açıların trigonometrik oranlarını gösteren tablo hazırlama
20.Eğim hakkında bilgi ve örnekleme
 
6.SINIF PROJE KONULARI
 
1.    (ERATOSTHENES’in KALBURU) Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )
2.    Matematik bulmacası hazırlama
3.    Sudoku hazırlama
4.    Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama
5.    Atatürk ve Matematik panosu hazırlama
6.    Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve
     sistemlerin araştırma ve sunumu
7.    Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama
8.    Matematik gazetesi hazırlama
9. Okulunuza yeni bir logo hazırlama
    10. Bir saat modeli çizerek açıları gösterme
    11. Aile bütçesinin bir aylık raporunu çıkarma
    12. Anket hazırlama ve grafik çizimi
    13. Hangi şans oyunlarında kazanma şansı daha yüksektir?  
          sorusuna cevap arama
                                                           
7.SINIF PROJE KONULARI
 
    1. Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar
         ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.
1.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre
     sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama
2.    Ünlü Türk İslam Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama
3.    Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması. Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması
4.    İstatistik ve grafiklerle ilgili ortalama, analiz, mod, medyan kavramlarını kullanarak, okul çapında bir araştırma yapılması, analizi ve sunumu
5.    Hava sıcaklığının gün içindeki değişimini ölçüp, tablo şeklinde rapor olarak sunma
6.    Silindiri tanıtan bir maket hazırlama
7.    Altın oranı araştırma
8.    Pİ sayısını araştırma
10.Ailenin mutfak harcamalarını gösteren bir daire grafiği hazırlama
11.Olasılık ile ilgili soruların olduğu bir çarkıfelek hazırlama
12.Bir giyim mağazasının bir aylık kar ve zarar durumunu gösteren tablo hazırlama
 
8.SINIF PROJE KONULARI
 
     1. Pisagor bağıntısını modelleme
     2. Altın oranı araştırma
3.    Pİ sayısını araştırma
4.    Düzgün geometrik cisimlerin(Prizmalar,piramitler, küre…) kapalı maketlerini hazırlama
5.    Trigonometri Cetveli/Trigonometrik oranların tarihinin araştırılması.Bu oranların bulunuşunun izah edilmesi.
6.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre
     sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama
7.    Batılı Yunan Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama
8.    (a+b)2 özdeşliğinin açılımının modellenmesi
9.    Türkiye İstatistik Enstitüsünün araştırılması
10. Üç boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi
11. Fibonacci sayılarını araştırma
12. Perspektif ile ilgili Powerpoint hazırlama
Bugün 12 ziyaretçi (196 klik) kişi burdaydı!

 

 

KONULAR

6.Sınıf Matematik Konuları

7.Sınıf Matematik Konu Başlıkları

8.Sınıf Matematik Konu Başlıkları

Doğru Parçası Paradoksu

Matematiği Görselleştirme ve The Geometer's Sketchpad

Aritmetiğin Hataları

Depremin Matematiği

Collatz Teoremi

Matematik Ders Videoları

Kümeler

Geometrik Cisimlerin Alanları

Ebob-Ekok

Kareköklü Sayılar

Sayı Örüntüleri

Tam Sayılar

Ölçüler

Öteleme Ve Süsleme

Üstlü Sayılar

Cebirsel İfadeler

Olasılık

Üçgenler

Asal Sayıların Dağılımı Teorem Haline Getirilmiş

Pi Sayısının Tarihçesi

Oran Ve Orantı

Fraktallar

Altın Oran

Matematikte Sağdan Sola Okuma

Eşitsizlikler

Grafikler

Standart Sapma

 

SINAVLAR

SBS Rehberlik

SBS Soru Tahminleri

2009 Matematik Sbs Soruları

2008 Matematik Sbs Soruları

ÖDEVLERDE YARDIM

İlköğretim Okulları Matematik Performans Görevi ile Proje Ödevi Konuları ve Taslakları

Matemetik Nerede?

 

TESTLER

Sağ Ve Sol Beyin Testi

 

ARŞİV

Matematik

Türkçe

 
 
----------------
matematikCafe

 

 

 

DetayToplist Hit Kazan
 
 
   

Hazırlayan: www.zhsahin.com

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol