!!! BİR YAZARIN WEB SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN !!!
 
 

Ana Sayfa

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Forum

Saklı sayfalar

Anketler

Bize Yardım Edin

 

REHBERLİK

Matematik Nedir?

Matematik Korkusu

Matematik neye yarar?

Matematik Karikatürler

Sınav Kaygısı

Kitap Okumanın Yararları

Ders Çalışma Programları

SBS Puan Hesaplama

Online Deneme Sınavı

Çarpım Tablosu

Bunları Biliyor Musunuz?

 

ÜNLÜLER

Ali KUŞÇU

Cahit ARF

Kurt GÖDEL

   
 

Zirve Matematik

SBS Soru Tahminleri

SBS SINAVINDA ÇIKABİLECEK TAHMİNİ MATEMATİK SORULARI

6.SINIF SBS MATEMATİK SORU TAHMİNLERİ
KÜMELER
1)      Kümelerle ilgili işlemleri kapsayan bir problem
2)      Alt küme ve elemanı kavramlarını kapsayan bir problem veya şekilli bir soru
 
DOĞAL SAYILAR
Toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini kapsayan modelli yani şekilli bir soru
 
OLASILIK
1)      İçecek çeşitleri ve yiyecek çeşitlerini kullanma alternatiflerini içeren olası durumları belirleme sorusu
2)      Verilen bir problemde; deney, örnek uzay, olay ve olayın çıktılarını belirleme
 
MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ
Verilen bir tablo üzerinde açıklık ve aritmetik ortalamayı bulma ile ilgili bir soru
 
ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER
Ard arda artan birim kare yada küpler, şekil veya sayı örüntülerinin genel formülünü bulma ile ilgili bir soru
 
TAM SAYILAR
1)      Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili bir soru
2)      Sayı doğrusu üzerinde ileri-geri hareket problemini içeren son konum ne olur sorusu www.matematikcifatih.tr.gg
 
ÇARPANLAR VE KATLAR
Çarpan ağacındaki verilmeyen sayıyı bulma ile ilgili bir soru
 
BÖLÜNEBİLME KURALLARI
Verilen sayılara bölünebilme kurallarını uygulayabilme ile ilgili bir soru
 
KESİRLER
Kesirlerde işlemleri içeren bir problem sorusu
 
ONDALIK KESİRLER
Ondalık kesirlerde, sayı doğrusu üzerinde karşılaştırma ve sıralamaları gösterebileceğimiz bir soru
 
UZUNLUK ÖLÇME
Uzunluk ölçülerinin birbirine çevrilmesini içeren şekilli bir çevre yada alan sorusu
 
DOĞRULARIN DURUMLARI
İki doğrunun durumları veya doğru ile düzlemin birbirlerine göre durumlarını içeren bir yorum sorusu
 
AÇILAR
1)      Açı çeşitleri ile ilgili şekilli bir soru
2)      Doğruların kesişmesi sonucu meydana gelen açılar ve bu açılarla ilgili işlemler sorusu
 
SÜSLEME
Ötelemeli süslemeyle ilgili hangi şekillerle yapılır veya aşağıdakilerden hangisi buna örnek olabilir şeklinde bir soru
 
ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ
Üçgen çeşitlerinin özelliklerini içeren şekilli bir yorum sorusu
 
ORAN VE ORANTI
Harita üzerindeki uzunlukları ifade eden ölçekle ilgili bir orantı sorusu
 
EŞLİK VE BENZERLİK
Verilen şekle eş veya benzer şekiller hangileri şeklinde bir soru
 
CEBİRSEL İFADELER
Verilen bir problem cümlesinin cebirsel ifade şeklinde yazılması şeklinde bir soru
 
ALAN ÖLÇME VE BİRİMLERİ
Kenarları farklı uzunluk birimleri olan taralı bölgenin alanı ile ilgili şekilli bir soru
 
PRİZMALARIN TEMEL ELEMANLARI
1)      Dik prizmanın temel elemanları nelerdir tarzında şekilli bir soru
2)      Dik prizmaların çeşitleri ile ilgili şekilli bir soru
 
DİK PRİZMALARIN HACMİ
1)      Şekilde verilen dik prizmanın hacmi nedir? İçinden parça çıkartıldıktan sonraki kalan kısmın hacmi ne olur?
2)      Birim küplerle meydana gelen prizmaların hacmi nedir?
 
HACİM VE SIVI ÖLÇME BİRİMLERİ
Problem içinde hacim ve sıvı ölçme birimlerinin birbirine çevrilmesi sorusu
 
DİK PRİZMALARIN YÜZEY ALANLARI
1)      Şekilde verilen dik prizmanın yüzey alanı nedir? İçinden parça çıkartıldıktan sonraki kalan kısmın yüzey alanı ne olur?
2)      Birim küplerle meydana gelen prizmaların yüzey alanı nedir?
3)      Dik prizmaların açınımları ile ilgili şekilli bir soru

7.SINIF SBS MATEMATİK SORU TAHMİNLERİ 

AYNI DÜZLEMDEKİ DOĞRULAR VE AÇILAR
Birbirini kesen 3 yada 4 doğru arasındaki açı nedir?
 
ÇOKGENLER
Düzgün çokgenin iç ve dış açılarını bulma ile ilgili bir soru
 
YANSIMA VE DÖNME
1)      Verilen bir şeklin simetri aynasına göre görüntüsü veya doğruya göre simetrisi hangisidir?
2)      Duvar saatinde dönme hareketinde ilk durum ve son durum arasındaki açı nedir?
3)      Bir şeklin dönme hareketi sonucu oluştuğu yeni şekli hangisidir?
 
ÖRÜNTÜ VE SÜLEMELER
Yapılan süslemedeki her bir köşe etrafındaki oluşan açılar ve süslemenin kodu nedir?
 
TAM SAYILAR
Tam sayıların kuvvetlerini içine alan karışık bir tam sayılarda işlemler sorusu
 
RASYONEL SAYILAR
Rasyonel sayılarda işlemleri içeren bir problem sorusu
 
CEBİRSEL İFADELER
Cebir karoları ile verilen şeklin çevresi ve alanı ile ilgili bir soru www.matematikcifatih.tr.gg
 
ORAN VE ORANTI
Doğru orantı veya ters orantıyı içeren bir problem sorusu
 
BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ
KDV ve yüzdelerle ilgili bir problem sorusu
 
DOĞRU DENKLEMLERİ
Verilen doğru denkleminin grafiği hangisidir veya grafiğe ait denklem hangisidir?
 
DÖRTGENLER
Birim küplerle verilen dörtgensel bölgelerin alanını bulma sorusu
 
ALAN-ÇEVRE İLİŞKİSİ
Verilen bir dörtgende alanla çevre ilişkisini karşılaştıracak bir yorum sorusu
 
ÇEMBERDE AÇILAR
Çember içinde meydana gelen açılarla ilgili şekilli bir soru
 
TÜRK BAYRAĞI
Bayrağımız çizilirken temel ölçü nedir?
 
BİR DOĞRUYA DİKME ÇIKMA VE İNME
Orta dikmeyle ilgili şekilli bir yorum sorusu
 
ÇEMBER PARÇASININ UZUNLUĞU
1)      Çemberde yay uzunluğu ile ilgili şekilli bir soru
2)      2-3 teker veya dişlinin dönüşlerindeki yol yada yarıçap ile ilgili bir soru
 
DAİRE DİLİMİN ALANI
1)      Daire diliminin alanı ile ilgili şekilli bir soru
2)      Dart tahtası veya belli derecelerde dilimlere ayrılan daire içerisindeki parça alanlarla ilgili bir sorusu
 
GEOMETRİK CİSİMLER
1)      Açınımı verilen silindirin yüzey alanı ile ilgili bir soru
2)      Silindirin hacminin istendiği şekilli bir sorusu
 
DAİRE GRAFİĞİ
Tabloda verilenlerin daire grafiğine dereceli olarak aktarılması sorusu veya bunun yorumlanması
 
PERMÜTASYON
1)      Permütasyonla ilgili bir problem
2)      Faktöriyel içeren kesirli işlem ve sadeleştirme sorusu

8.SINIF SBS MATEMATİK SORU TAHMİNLERİ

FRAKTALLAR
1)      Aşağıdakilerden hangisi fraktaldır?
2)      Fraktalın 4. veya 5. adımı hangisidir?
 
GEOMETRİK HAREKETLER
Koordinat düzleminde verilen bir şekle dönme hareketi yaptırılıp meydana gelen şeklin koordinatları nelerdir?
 
ÖTELEMELİ YANSIMA
Verilen bir şekle ötelemeli yansıma yaptırılırsa hangi şekil oluşur?
 
HİSTOGRAM
Tablo verilip aşağıdakilerden hangisi histogram grafiği olabilir şeklinde bir soru
 
RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILARIN FARKI
Rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki farkların yer aldığı bir soru
 
TAM SAYI VE RASYONEL SAYILARIN KUVVETLERİ
Tam sayı ve rasyonel sayıların negatif veya pozitif kuvvetlerini içeren karışık bir işlem sorusu
 
ÜSLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME
Üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini içeren bir soru
 
SAYILARIN BİLİMSEL GÖSTERİMİ
Bilimsel gösterimi verilen sayı hangisidir? Yada verilen sayının bilimsel gösterimi hangisidir?
 
OLASILIK ÇEŞİTLERİ
Verilen bir problemin hangi olasılık çeşidine ait olduğuyla ilgili bir soru www.matematikcifatih.tr.gg
 
OLASILIK HESAPLARI
Bağımlı ve bağımsız olayla ilgili bir olasılık problemi
 
SAYILARIN KAREKÖK DEĞERİNİ TAHMİN
Verilen köklü sayının değeri hangisidir?
 
KÖKLÜ SAYILARDA 4 İŞLEM
1)      Verilen karesel bölgenin çevre ve alanını köklü sayılar cinsinden hesaplama
2)      Yamuk ve paralelkenarın alan hesabını köklü sayılar cinsinden hesaplama
 
ONDALIK KESİRLERİN KAREKÖKLERİ
Alanı ondalık kesir olarak verilen karenin bir kenarının bulunması ile ilgili bir soru
 
GERÇEK SAYILAR
Verilen gerçek sayılar kümesini sayı doğrusu üzerinde gösterme sorusu
 
STANDART SAPMA
1)      Tablo üzerinde verilen boşlukları doldurma
2)      Standart sapmaları verilen birkaç veri arasından hangisi daha iyi yada daha başarılı şeklinde yorumlama sorusu
 
EŞİTLİK VE EŞİTSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Verilen bir problemde eşitsizliği ifade eden matematik cümlesini yani eşitsizlik denklemini belirleme sorusu
 
ÜÇGENDE KENAR UZUNLUKLARI VE KENAR-AÇI İLİŞKİSİ
2 veya 3 tane yapışık üçgende açıların karşısında yer alan en uzun kenar yada en kısa kenar hangisidir?
 
PİSAGOR BAĞINTISI
Pisagor bağıntısı ile ilgili şekilli bir soru yada problem sorusu
 
ÖZEL SAYI ÖRÜNTÜLERİ
Aritmetik dizi ve geometrik dizi arasındaki farkla ilgili işlem yada yorum sorusu
 
ÖZDEŞLİKLERİ MODELLERLE AÇIKLAMA
Özdeşliklerin açılımıyla ilgili bir işlem sorusu yada şekil üzerindeki özdeşliği bulma sorusu
 
CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPANLARINA AYIRMA
Cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılmasının karolarla gösterilmesi yada karolarla gösterilmiş şeklin cebirsel ifade olarak yazılması tarzında bir soru www.matematikcifatih.tr.gg
 
RASYONEL CEBİRSEL İFADE İÇEREN DENKLEMLER
Rasyonel cebirsel ifadelerle çözülmesi gereken bir problem sorusu
 
DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ
Problem şeklinde verilen iki bilinmeyenli denklemlerin çözümü ile ilgili bir soru
 
KOMBİNASYON VE PERMÜTASYON
Kombinasyon yada permütasyon içeren bir problem, kombinasyon gelme ihtimali yüksek
 
ÜÇGENDE BENZERLİK
Üçgende benzerlik kurallarını içeren uzunluk bulma tarzında şekilli bir soru
 
DİK PRİZMALARIN YÜZEY ALANLARI VE HACİMLERİ
Dik prizmaların yüzey alanı veya hacmi ile ilgili şekilli bir soru
 
PİRAMİT
1)      Piramit ile prizma arasındaki farklarla ilgili bir yorum sorusu
2)      Piramit açınımları ve özellikleri ile ilgili şekilli bir soru
 
DİK DAİRESEL KONİNİN HACMİ
Koordinat düzleminde oluşturulan üçgenin döndürülmesi sonucu meydana gelen koninin hacmi
 
KÜRENİN HACMİ
Silindirin ve kürenin birlikte yer aldığı şekilli hacim bulma sorusu
 
PERSPEKTİF ÇİZİMLER
Perspektif çizimlerle ilgili görünüm veya yorum sorusu, şekillide olabilir.
 
ÇOK YÜZLÜ CİSİMLER
1)      Çok yüzlü cisimler ve görünümleri nelerdir?
2)      Verilen çok yüzlü cismin kodu kaçtır?
 
DOĞRUNUN EĞİMİ VE DENKLEMİ
1)      Doğru denkleminin eğimi kaçtır?
2)      Şekilli verilen doğru grafiğinin denklemi ve eğimi nedir?
 
EŞİTSİZLİKLERİN ÇÖZÜM KÜMELERİ
Eşitsizliğin çözüm kümesinin sayı doğrusunda gösterilmesi şeklinde bir soru
 
EŞİTSİZLİKLERİN GRAFİKLERİ
1)      Verilen eşitsizliğin grafiği hangisidir?
2)      Grafiği verilen eşitsizliğin denklemi hangisidir?
 
TRİGONOMETRİ
1)      Dik üçgen üzerinde trigonometrik oranları yazma ve kullanma sorusu
2)      Trigonometrik oranların eşitliğiyle yani birbirine tamamlanmaları ile ilgili işlem sorusu
Bugün 12 ziyaretçi (204 klik) kişi burdaydı!

 

 

KONULAR

6.Sınıf Matematik Konuları

7.Sınıf Matematik Konu Başlıkları

8.Sınıf Matematik Konu Başlıkları

Doğru Parçası Paradoksu

Matematiği Görselleştirme ve The Geometer's Sketchpad

Aritmetiğin Hataları

Depremin Matematiği

Collatz Teoremi

Matematik Ders Videoları

Kümeler

Geometrik Cisimlerin Alanları

Ebob-Ekok

Kareköklü Sayılar

Sayı Örüntüleri

Tam Sayılar

Ölçüler

Öteleme Ve Süsleme

Üstlü Sayılar

Cebirsel İfadeler

Olasılık

Üçgenler

Asal Sayıların Dağılımı Teorem Haline Getirilmiş

Pi Sayısının Tarihçesi

Oran Ve Orantı

Fraktallar

Altın Oran

Matematikte Sağdan Sola Okuma

Eşitsizlikler

Grafikler

Standart Sapma

 

SINAVLAR

SBS Rehberlik

SBS Soru Tahminleri

2009 Matematik Sbs Soruları

2008 Matematik Sbs Soruları

ÖDEVLERDE YARDIM

İlköğretim Okulları Matematik Performans Görevi ile Proje Ödevi Konuları ve Taslakları

Matemetik Nerede?

 

TESTLER

Sağ Ve Sol Beyin Testi

 

ARŞİV

Matematik

Türkçe

 
 
----------------
matematikCafe

 

 

 

DetayToplist Hit Kazan
 
 
   

Hazırlayan: www.zhsahin.com

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol